Kontakt

Za više infomacija, kontaktirajte nas

Croatia
Email: prodaja@bemismfg.com

Za domaće tržište: +385 1 2881 525
Za izvoz: +385 1 2830 568

Consumer Enquiries
Phone: +44 (0)1282 438 717
Email: ukcs@bemismfg.com

France
com@bemismfg.com
Phone: +33 (0)4 76 26 83 03

Germany/Austria/Switzerland
verkauf@bemismfg.com
Phone: +49 (0)201 5657 1064
Fax: +49 (0)201 5657 1001
Italy
vendita@bemismfg.com
Phone: +39 011 196 20216
Fax: +39 011 196 20217
UK
uksales@bemismfg.com
Phone: +44 (0)1282 438 717
Free Phone: 0800 783 3687
Fax: +44 (0)1282 412 717

// SERVIS & KONTAKT

// GDJE KUPITI

Brandovi i proizvodi Bemis grupe dostupni su širom Europe, na Srednjem Istoku i u Africi ali i online.


Molimo kontaktirajte nas kako bi vas uputili na najbližeg Bemis, Carrara & Matta ili Dubourgel distributera.